مقدمه

فراداده اطلاعاتی درباره سایر داده ها است. آنها شامل انواع مختلفی از اطلاعات مانند تاریخ، زمان، مکان، نویسندگان و غیره هستند. انواع عجیبی از ابرداده وجود دارد که می توان از آنها برای افشای افشاگران استفاده کرد.

زمان دسترسی

یکی از این نوع ابرداده ها اطلاعات زمان دسترسی به فایل است. این اطلاعات می تواند به تعیین زمانی که یک افشاگر به فایل ها یا اسناد خاصی دسترسی داشته است کمک کند. اگر این اطلاعات ناموفق در یک پرونده باقی بماند، می توان از آن برای شناسایی مخبر استفاده کرد.

موقعیت

نوع عجیب دیگری از ابرداده، اطلاعات مکان است. با استفاده از مختصات GPS و سایر مکان‌ها، ابرداده‌ها می‌توانند مکان یک خبرچین را در زمان خاصی مشخص کنند. این می تواند خطرناک باشد، به خصوص اگر مخبر در یک منطقه خطرناک یا محدود کار می کند.

تغییرات در فایل

همچنین ارزش توجه به ابرداده های مرتبط با تغییرات فایل را دارد. به عنوان مثال، اگر یک افشاگر به طور تصادفی نام خود یا سایر اطلاعات شناسایی خود را در یک پرونده به جا بگذارد، این می تواند علیه او استفاده شود.

نتیجه

همه این انواع عجیب و غریب ابرداده ها پتانسیل افشای افشاگران را دارند. بنابراین، مهم است که هنگام کار با فایل ها و اسناد دقت کنید، به خصوص اگر در زمینه ای کار می کنید که شامل اطلاعات حساس است.