مقدمه VPN های رایگان می توانند یک گزینه جذاب برای کاربرانی باشند که می خواهند حضور انلاین خود را بدون شکستن بانک تضمین کنند. با این حال، مهماست که درک کنیم که در دنیای تکنولوژی، هیچ چیز واقعا رایگان نیست. اما چگونه این VPN ها پول در میاورند?  جمع اوری و فروش داده های کاربر برای شروع، بسیاری از ارائه دهندگان VPN رایگان می توانند داده های مربوط به کاربران خود را جمع اوری کنند و ان را به تبلیغ کنندگان بفروشند. اینممکن است شامل اطلاعات مربوط به رفتار انلاین، ترجیحات، مکان و سایر اطلاعات شخصی انها باشد که سپس برای تبلیغات هدفمند استفاده می شود. فروش داده های شخصی می تواند منبع اصلی درامد برای بسیاری از خدمات VPN رایگان باشد.  تزریق اگهی علاوه بر این، برخی از ارائه دهندگان ممکن است تبلیغات را به طور مستقیم به برنامه های خود تزریق کنند یا حتی ترافیک کاربر را با هدایت انها بهسایت های حمایت شده تغییر دهند. این نه تنها می تواند ازار دهنده باشد، بلکه می تواند اسیب پذیری های بالقوه در امنیت شبکه ایجاد کند. محدودیت سرعت برخی از VPN های رایگان همچنین ممکن است سرعت اتصال یا انتقال داده ها را برای کاربران رایگان کاهش دهند، به این امید که کاربران تصمیمبگیرند در صورت پیدا کردن محدودیت ها، به یک برنامه پرداخت شده ارتقا دهند. دیگران ممکن است نسخه های رایگان را ارائه دهند که با ویژگی هایاضافی از طریق خرید در برنامه یا تبلیغات خدمات اشتراک طرح پرداخت می شود. نتیجه 

بنابراین، مهم است که به یاد داشته باشید که مباحث  می تواند قیمت های پنهان را در قالب از دست دادن حریم خصوصی، امنیت بدتر و تبلیغات مداوم پنهانکند. بنابراین، هنگام انتخاب یک سرویس VPN، مهم است که نه تنها ویژگی های رایگان ان را ارزیابی کنید، بلکه مدل کسب و کار ان را نیز ارزیابیکنید تا اطمینان حاصل شود که داده های شما امن و خصوصی هستند